Phép trừ số tự nhiên ? Tính chất, bài tập phép trừ số tự nhiên – Toán lớp 4, lớp 6

Phép trừ số tự nhiên thực hiện như thế nào ? Có những tính chất hay lưu ý gì khi thực hiện phép trừ với các số tự nhiên ? Hãy cùng chúng tôi tìm lời giải đáp trong bài viết này nhé !

Tham khảo bài viết khác:

    Phép trừ số tự nhiên

– Với hai số tự nhiên a, b đã cho, nếu có số tự nhiên c sao cho a + b = c thì ta có phép trừ

      a – b = c.

Trong đó:

  • a là số bị trừ
  • b là số trừ
  • c là hiệu.

==> Điều kiện để thực hiện phép trừ: Khi số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ

– Tính chất của kết hợp trong phép trừ:

a – ( b + c ) = ( a – c ) – b = ( a – b ) – c

– Nhận xét: 

+) Nếu số bị trừ và số trừ cùng tăng (hoặc giảm) n đơn vị thì hiệu của chúng không đổi.

+) Nếu số bị trừ được gấp lên n lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu được tăng thêm một số đúng bằng (n – 1) lần số bị trừ (n > 1).

+) Nếu số bị trừ giữ nguyên, số trừ được gấp lên n lần thì hiệu bị giảm đi (n – 1) lần số trừ (n > 1).

+) Nếu số bị trừ được tăng thêm n đơn vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu tăng lên n đơn vị.

+) Nếu số bị trừ tăng lên n đơn vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu giảm đi n đơn vị.

2. Nếu số bị trừ và số trừ cùng tăng (hoặc giảm) n đơn vị thì hiệu của chúng không đổi.

3. Nếu số bị trừ được gấp lên n lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu được tăng thêm một số đúng bằng (n – 1) lần số bị trừ (n > 1).

phep tru so tu nhien

     Bài toán với phép trừ các số tự nhiên

Bài tập 1: Thực hiện phép tính: 865 279 – 45 027

 – Hướng dẫn giải:

Thực hiện phép tính:

phep tru so tu nhien vi du

Vậy: 865 279 – 45 027 = 820 252.

Bài tập 2: Tìm số tự nhiên x thỏa mãn:

a) 7 + x = 362

b) 279 – x = 218

– Hướng dẫn giải: 

a) Muốn tìm số hạng ta chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

7 + x = 362

⇔ x = 362 – 7

⇔ x = 355

b) Muốn tìm số trừ ta thấy số bị trừ trừ đi hiệu

279 – x = 218

⇔ x = 279 – 218

⇔ x = 61

Hy vọng với bài viết ” Phép trừ số tự nhiên ” của chúng tôi sẽ đem đến cho bạn những thông tin hữu ích, giúp bạn giải quyết được câu hỏi của bản thân !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply