Viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm và cắt trục hoành – Bài tập lớp 9

Viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm và cắt trục hoành được giải như thế nào ? Cùng với chúng tôi theo dõi những nội dung trong bài viết để giải quyết những bài toán tương tự nhé !

Tham khảo bài viết khác:

        Viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm và cắt trục hoành

    1. Phương pháp chung làm bài

Đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua A(m; n) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng c

+) Đồ thị hàm số y = ax + b cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng c nên nó đi qua điểm B(0; c)

+) Bài toán trở thành viết phương trình đường thẳng biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm A(m; n) và B(0; c)

phuong trinh di qua mot diem va cat truc hoanh

     2. Bài tập minh họa có lời giải

Bài tập 1: Viết phương trình đường thẳng (d) của hàm số y = ax + b biết:

     Đường thẳng (d) đi qua điểm A(3; 1) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2

– Hướng dẫn giải:

Đường thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2 nên đường thẳng (d) đi qua điểm B(-2; 0)

Gọi phương trình đường thẳng (d) có dạng y = ax + b

Đường thẳng (d) đi qua điểm A(3; 1) nên khi thay tọa độ điểm A vào phương trình đường thẳng ta được phương trình 3a + b = 1 (1)

Đường thẳng (d) đi qua điểm B(-2; 0) nên khi thay tọa độ điểm B vào phương trình đường thẳng ta được phương trình -2a + b = 0 (2)

Từ (1) và (2) ta giải ra được a = 1/5 và b = 2/5

Vậy phương trình đường thẳng (d) cần tìm là: y = 1/5x + 2/5

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, tìm hiểu ngay những dạng toán của chủ đề này trên trang web của donghanhchocuocsongtotdep.vn nhé !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply