Vị trí tương đối của hai đường tròn || Lý thuyết, cách xác định, ví dụ minh họa Lớp 9

Vị trí tương đối của hai đường tròn có những nội dung nào cần bạn nắm bắt, hãy cùng donghanhchocuocsongtotdep.vn theo dõi bài viết này để hiểu rõ hơn về nó nhé !

Tham khảo bài viết khác:

       1. Hai đường tròn ( O;R ) và ( O′;r ) với ( R > r ) cắt nhau

Hai đường tròn ( O; R ) và ( O’; r ) với ( R > r ) cắt nhau

vi tri tuong doi cua hai duong tron 1

– Khi đó (O) và (O′) có hai điểm chung và đường nối tâm là đường trung trực của đoạn AB.

==> Hệ thức liên hệ R − r < OO′ < R + r

         2. Hai đường tròn tiếp xúc

vi tri tuong doi cua hai duong tron 2

+) Hai đường tròn ( O;R ) và ( O′;r ) với ( R > r ) tiếp xúc trong tại A.

==> Khi đó A nằm trên đường nối tâm và OO′ = R − r.

vi tri tuong doi cua hai duong tron 22

+) Hai đường tròn ( O;R ) và (O′;r) với ( R>r ) tiếp xúc ngoài tại A.

==> Khi đó A nằm trên đường nối tâm và OO′ = R + r.

      3. Hai đường tròn không giao nhau

+) Hai đường tròn ( O;R ) và ( O′;r )( R > r ) ở ngoài nhau.

vi tri tuong doi cua hai duong tron 3

Ta có OO′ > R + r

+) Hai đường tròn đựng nhau

vi tri tuong doi cua hai duong tron 31

Ta có OO′ < R − r

+) Hai đường tròn đồng tâm

vi tri tuong doi cua hai duong tron 32

Ta có OO′ = 0.

  Sự liên hệ giữa vị trí của hai đường tròn với đoạn nối tâm d và các bán kính R và r

su lien ket vi tri tuong doi cua hai duong tron

         Tính chất đường nối tâm và Tiếp tuyến chung của hai đường tròn

      1. Tính chất đường nối tâm

– Đường nối tâm là trục đối xứng của hình tạo bởi hai đường tròn. Từ đó suy ra :

+) Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm.

+) Nếu hai đường tròn cắt nhau thì đường nối tâm là đường trung trực của dây chung.

      2. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn

– Tiếp tuyến chung của hai đường tròn là đường thẳng tiếp xúc với cả hai đường tròn đó.

– Ví dụ minh họa: Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau thì có hai tiếp tuyến chung là hai đường thẳng d1 và d2

tiep tuyen chung cua hai duong tron

Với nội dung trong bài viết này, chúng tôi hy vọng bạn sẽ hiểu hơn về vị trí tương đối của hai đường tròn nhé ! Cảm ơn bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại bạn ở những bài viết tiếp theo

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply