Tính giá trị biểu thức lớp 4 bằng cách thuận tiện nhất ? Lý thuyết và bài tập

Tính giá trị biểu thức lớp 4 bằng cách thuận tiện nhất là dạng toán rất hay, nếu để ý tốt dạng toán này thật đơn giản và cũng có được những đáp án rất nhanh chóng nữa

Hãy theo dõi bài viết dưới đây để khám phá điều thú vị bất ngờ đó nhé !

Tham khảo bài viết khác:

    Tính giá trị biểu thức lớp 4 bằng cách thuận tiện nhất

– Việc áp dụng những tính chất và cách tính thuận tiện sẽ cho các bạn nhỏ tính toán những kết quả nhanh nhất cũng như đảm bảo độ chính xác nhất cho bài toán.

– Bằng những cách áp dụng như:

+) Nhóm các số trong biểu thức thành từng nhóm có tổng (hoặc hiệu) là các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…

+) Vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia

+) Vận dụng các tính chất với các số đặc biệt

+) Tính thuận tiện với biểu thức có phân số

==> Bạn sẽ nhanh chóng xử lý được những bài toán đòi hỏi cần tính toán nhanh, thuận tiện

 Sau đây hãy cùng chúng tôi phân tích chi tiết từng cách áp dụng để bạn có thể hiểu rõ hơn, cũng như biết cách vận dụng để tính giá trị biểu thức nhé !

tinh gia tri bang cach thuan tien nhat

        Những phương pháp tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất

    1. Nhóm các số trong biểu thức thành từng nhóm có tổng (hoặc hiệu) là các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…

    2. Vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia

+) Nhân một số với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c

+) Nhân một số với một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c

+) Một tổng chia cho một số: (a + b) : c = a : c + b : c

+) Một số trừ đi một tổng: a – (b + c) = a – b – c

    3. Vận dụng các tính chất với các số đặc biệt

– Áp dụng một số tính chất đặc biệt như:

+) 0 nhân với một số: 0 x a = a x 0 = 0

+) 0 chia cho một số: 0 : a = 0

+) 1 nhân với một số: 1 x a = a x 1 = a

+) Chia một số cho 1: a : 1 = a

    4. Tính thuận tiện với biểu thức có phân số

+) Nhóm các phân số trong biểu thức thành từng nhóm có tổng (hoặc hiệu) bằng 1 hoặc 0

+) Vận dụng tính chất của 4 phép tính để tách, ghép ở tử số hoặc ở mẫu số nhằm tạo ra thừa số giống nhau ở cả mẫu số và tử số rồi thực hiện rút gọn biểu thức.

+) Phép cộng các số giống nhau được biểu diễn bằng phép nhân

tinh gia tri bang cach thuan tien nhat lop 4

    Bài tập tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất có đáp án

Bài tập 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất ( Dạng 1)

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

– Hướng dẫn giải:

a) 237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357 = 1000 + 357 = 1357

b) 2345 + 4257 – 345 = (2345 – 345) + 4257 = 2000 + 4257

Bài tập 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất ( Dạng 2 )

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

– Hướng dẫn giải:

a) 326 x 728 + 326 x 272

= 326 x (728 + 272) = 326 x 1000 = 326000

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

= 2009 x (867 + 133) = 2009 x 1000 = 2009000

Bài tập 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất ( Dạng 3 )

1345 x 8798 x (630 – 315 x 2)

– Hướng dẫn giải:

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2) = 1235 x 6789 x (630 – 630) = 1235 x 6789 x 0 = 0

Bài tập 4:Tính bằng cách thuận tiện nhất ( Dạng 3 )

tinh gia tri bieu thuc lop 4 bang cach thuan tien nhat bai tap

– Hướng dẫn giải:

tinh gia tri bieu thuc lop 4 bang cach thuan tien nhat bai tap 2

Cám ơn bạn đã theo dõi những nội dung mà bài viết của chúng tôi chia sẻ đến bạn, hy vọng những nội dung trên sẽ giúp các bạn nhỏ hiểu rõ hơn về dạng toán tính nhanh, tính thuận tiện này nhé !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply